NA VAŠEM SOUKROMÍ ZÁLEŽÍ

Děkujeme Vám za udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.  Abychom zajistili, že budete informováni o tom, jak společnost STOMIX používá Vaše osobní údaje, aktualizovali jsme zásady pro naše webové stránky a produkty. Pročtěte si nové zásady, začnou platit od 25. května 2018. Zde naleznete některé informace o plánovaných změnách:

 

●  Proč zpracováváme vaše osobní údaje

●  Právní rámec zpracování osobních údajů

●  Práva uživatelů týkající se ochrany osobních údajů a způsob jejich uplatnění

●  Jak kontaktovat společnost STOMIX ohledně ochrany osobních údajů

●  Udělení souhlasu nebo nesouhlasu s evidencí

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat  zasláním požadavku na email marketing@stomix.cz